من و تو | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانمن و تو

دو تا ستارة‌ عاشق ، دو همصدا : من و تو

دو دل سپرده ، دو همدل ، دو آشنا :‌ من و تو
شبيه هم ، تو مني ، من توام – دونيمة ‌سيب

چقدر مثل همند اين دو نيمه ها : من و تو
چنان دو پنجره اي رو به سوي همديگر

فقط براي هم ،‌ از هم ولي جدا : من و تو
اسير فاصله ها ، آخر اين جدايي ها گناه كيست
،

خدا ،‌ سرنوشت ،‌ يا من و تو ؟!
نمي رسيم به آرامش پس از طوفان

كنار هم كه نباشيم ما دو تا : من و تو
شبي بيا كه دو تا خط منطبق برهم

دو هم مسير شويم از من و تو تا من و تو
به شرط ايكس مساوي عشق ميل كنيم

به سمت هم كه در آغوش هم رها من و تو
حروف ربط مرا وصل مي كنند به تو

كه در غزل متولد شويم – ما – من و تو

لاله تذکری