من اینجا هستم همیشه | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانمن اینجا هستم همیشه

این نوشته بخشی از یک متن بلنده و چه زیباست:


وخداوند دستهای مرا در دست گرفت و…..

 مدتی هر دو ساکت ماندیم بعد پرسیدم.........؟

به عنوان خالق انسانها ،می خواهید

 آنها چه درسهایی از زندگی را یاد بگیرند ؟

خدا با لبخند پاسخ داد ،

 یاد بگیرند که نمی تواندیگران را مجبور به دوست داشتن خود کرد #

اما می توان محبوب دیگران شد

 یاد بگیرند که خوب نیست خود را با دیگران مقایسه کنند#

یاد بگیرند ثروتمند کسی نیست که دارایی بیشتری دارد#

بلکه کسی است که نیاز کمتری دارد

یاد بگیرند که ظرف چند ثانیه میتوانیم زخمی عمیق #

 در دل کسانی که دوستشان داریم ، ایجاد کنیم

و سالها وقت خواهد برد تا آن زخم التیام پیدا یابد

با بخشیدن ، بخشش یاد بگیرند

یاد بگیرند کسانی هستند که آنها را عمیقاً دوست دارند ، #

 اما بلد نیستند احساس شان را ابراز کنند یا نشان دهند

یاد بگیرند که میشود دو نفر به یک#

 موضوع واحد نگاه کند و آن را متفاوت ببینند

یاد بگیرند که همیشه کافی نیست دیگران آنها را ببخشند ، #

بلکه خودشان هم باید خود را ببخشند

و یادبگیرند من اینجا هستم . همیشه

اثری از ریتا استریکلند