منع استفاده ارز نیمایی برای تولید کنندگان لوازم خانگی. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانمنع استفاده ارز نیمایی برای تولید کنندگان لوازم خانگی.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید: سامانه نیما مدیریت می شود و گروه خودرو و لوازم خانگی امکان استفاده از ارز دولتی نیما را ندارند.