مغرور شو.. مغرور شو | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانمغرور شو.. مغرور شو

مغرور شو.. مغرور شو!

هر قدر هم جفا کنی

پیش چشم و تن من فرشته خواهی ماند

و آن سان که عشقمان برایم اراده کرد

خواهی ماند

و اینگونه می بینمت:

نسیمت بوی عنبر و سرزمینت قند و شکر

و من بیشتر.. دوستت دارم

دستانت سبزه و گل اند

من اما

بسان بلبلان آواز نمی خوانم

که غل و زنجیرها

به من می آموزند تا مبارزه کنم

مبارزه کنم.. مبارزه

زیراکه بیشتر تو را دوست دارم!

آوازم دشنه هایی از جنس گل ها

سکوتم کودکیِ رعدها

و زنبقی از خون دلم،

و تو خاکی و افلاک

و دلت سبز..!

و جزر عشق در تو مَد است

پس چگونه بیشتر نخواهمت

تو آن سان که عشقمان

برایم اراده کرد، خواهی ماند

و اینگونه می بینمت:

نسیمت بوی عنبر

و سرزمینت قند و شکر

و دلت سبز..!

من کودکِ عشق توام

و در آغوش شيرين تو

بزرگ می شوم!


((محمود درویش))