معرفی اماکن پژوهشی(کتابخانه عمومی طبرسی) مشهد | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانمعرفی اماکن پژوهشی(کتابخانه عمومی طبرسی) مشهد

 


کتابخانه عمومی طبرسی در سال 1347درخیابان طبرسی مشهد بنا شد. دارای یک مجموعه25هزار نسخه ای در موضوعات مختلف فلسفه و روانشناسی، دین و... است. این کتابخانه دارای سالن مطالعه با ظرفیت بیش از 150نفر بخش کودک بخش مرجع بخش دیداری شنیداری بخش نشریات و خدمات اینترنت و جستجوی رایگان مقالات می باشد. ساعات کار: 7:30 صبح الی 19عصر روزهای فرد: خواهران × ×× روزهای زوج: برادران مشهد : بلوارشهید فلاحی- بین فلاحی 28 و 30- انتهای بلوار فاطمیه تلفن : 5219930-0511