معرفی امان پژوهشی(مقرکتاب)مشهد | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانمعرفی امان پژوهشی(مقرکتاب)مشهد

اینجا مقری است برای جهاد در حوزه کتاب.
#مقرکتاب با جمع آوری نذور وصدقات فرهنگی در پی ترو
یج کتاب خوانی در جامعه است.
کتاب های مفید وجذاب را شناسایی می کند وبه ارزان ترین قیمت وآسان ترین راه ها در اختیار مردم قرار میدهد.
شما هم می توانید در این نهضت، هم گام مقرکتاب باشید.

شماره تماس:02532935935