مسابقه فوتبال به مناسبت هفته بسیج مابین دانش آموزان تمامی پایه ها دبیرستان شهید نژادنجف چورس | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانمسابقه فوتبال به مناسبت هفته بسیج مابین دانش آموزان تمامی پایه ها دبیرستان شهید نژادنجف چورس