محبوبم…………. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانمحبوبم………….

 

محبوبم،

نگذار فاصله بهانه ى

بهانه هايت شود،

فاصله صياد ماهريست

كه در انتظار ترديد تو

و بغض من است ،

كه هر كدام از ما در دامش بيافتد

روزگار ديگرى تاريك خواهد بود…

ميدانى؟

شعله اى كه در قلب من

و آغوش تو ميتپد

عشق است ،

و عشق فاصله نميشناسد…

مردِ آبى من ،

عشق يا سياه و كور است

يا شفاف و زلال

اگر ميخواهيم عاشق باشيم

بايد تركيبى از عشق بسازيم

كه چشمهايمان

را به روى نديده ها

و نگفته ها باز كند،

و فاصله و ترديد و

بدبينيهايمان را محو…

محبوبم،

دنيا فقط به ياد و نام كسانى ميماند

كه عشق ورزيده اند

و عاشق بوده اند…

من تك تك سلولهاى وجودم را

با عشق به نام تو كرده ام،

و حتى اگر مرده ام را

بسوزانند، از خاكسترم

عشق جوانه ميزند…

((آرزو پارسى))