لژیون مالی؛گفتگو با مسافر رضا طالب بیگی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانلژیون مالی؛گفتگو با مسافر رضا طالب بیگی

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

لطفاً خودتان را معرفی کنید

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر

انگیزه شما از ورود به لژیون مالی چه بود

جبران خسارت و کمک به اهداف کنگره

چه عاملی شما را به این سمت کشید

اعتقاد داشتن به کنگره