لعب و لهو | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانلعب و لهو

واگذار کسانی را که دین خود را بازیچه گرفتند، و زندگی دنیا مغرورشان کرده ... آیه هفتاد. سوره انعام

این آیه دلم رو می لرزونه، می ترسم. اول که می خونی میگی نه، من جزو این آدم ها نیستم. من خوبم. من دارم قرآن می خونم. بعد یکی یکی آدمایی میان تو ذهنت که شاید منظور آیه باشن.
کسی که نماز نمی خونه و روزه نمی گیره، کسی  که افطاری می ده و عکس انواع غذا رو می ذاره تو اینستاش و کلی لایک می گیره. کسی که با وجود این که آیه حجاب رو توی قرآن کاملا نادیده گرفته داره به آیه روزه عمل می کنه، غافل از این که یه آیه ای هم هست که میگه آیا به بعضی از قسمتهای کتاب ایمان میارید و به بعضی نه؟ .. کسانی که دین خود را بازیچه گرفتند... کسانی که گفتند دین یک اعتقاد شخصیه، کسانی که گفتند عیسی به دین خود موسی به دین خود. کسانی که سر سفره ای نشستند که شراب بود رقص بود.

اما می بینم نیت هیچ کس رو نمی دونم. این که خیلی از همین ها چقدر آماده ایمانند. چقدر زود دلشون به سمت خدا می ره. چقدر زود دلشون می لرزه. و من... اینقدر از خدا دورم. نشستم و با خودم میگم از فلانی که بهترم و بعد غرور میاد. کسانی که زندگی دنیا مغرورشان کرده...

خدایا ما رو ببخش به خاطر قضاوتهامون.
خدایا ما رو ببخش که خوب نبودیم
کمک کن که خوب باشیم.
کمک کن که از این ماه قشنگت قشنگتر بیرون بیایم.

آمین