لبهاى ترت، | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانلبهاى ترت،

 

لبهاى ترت، مثل وضو قبل نماز است


يعنى كه در آغوش، به لبهات نياز است

 

جايى كه خودش چشمه-شراب ست، مسلمان


پيداست، تيمّم عملى غيرمجاز است

 

بر عكسِ درِ مسجد و ميخانه، به رويت...


آغوشِ منِ بى سر و پا، يكسره باز است

 

ده فصلِ رساله شده در باب تو، از بس


موى تو براى فُـقَــها، مسأله ساز است

 

بايد "بِكِشم" دست به آن؟! يا كه از آن؟! چون


اندام تو گنجينه اى از گوهرِ "ناز" است

 

القصّه، تو مجموعه اى از قوس و هلالى


طورى كه فقط راهِ دو ابروت، تراز است

 

خلوت بشود جاده ى چالوس از اين پس


تا منحنىِ خنده ى تو چشم نواز است

 

حسن رحمانى نكو