قیمت گذاری لوازم خانگی به استناد آنالیز کالا. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانقیمت گذاری لوازم خانگی به استناد آنالیز کالا.

عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس: از وزارت صنعت خواست ضمن آنالیز قیمتی، قیمت نهایی کالا را برای مردم تشریح کند.