قدرت لبخند…………. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانقدرت لبخند………….

بیشتر وقت‌ها از

قدرت لبخندی ساده،

نوازشی ملایم،

حرفی محبت‌آمیز،

گوشی شنوا،

تمجیدی صادقانه

یا توجهی کوچک غافلیم.

تمام این‌ها ظرفیت

تغییر و توسعه‌ی زندگی ما را دارند.

– لیو بوسکالیا