فیلم!!!!!!! | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانفیلم!!!!!!!

میدونی بعد ۱۰ ماه بفهمی همش یه بازی بوده چه حالی میشی؟؟؟؟

میتونی درک کنی حال الانمو؟؟؟

ک بعد از ۱۰ ماه متوجه بشی همش ی فیلم بوده............

که فقط،یه اسم بیاد روت........

میفهمی ینی چی؟؟؟؟؟؟؟

خدایا مرسی که هی داری همه چیزو برام روشن میکنی....

مرسی

ولی این حق من نبود.............

حق من نبود دیگه حتی،به چشمامم نتونم اعتماد کنم.....

حق من نبود دیگه بترسم از زندگی کردن.....

بترسم از آدما......

این حق من نبود............