فکر من یکسره پیش قدو بالای شماست | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانفکر من یکسره پیش قدو بالای شماست

هرچه آمد به سرم تا به ابد پای شماست

چون دلم عاشق و درگیر معمای شماست

مستی روز و شبم را به شما مدیونم

فکر من یکسره پیش قدو بالای شماست

خوب من هیچ کسی مثل تو در دنیا نیست

ماه شایدفقط اینجاست که همتای شماست 

 آنقدرخوب تورا خلق نموده است خدا

که خودش خیره شده غرق تماشای شماست 

 

رودم از پیچ و خم دره گذر خواهم کرد

شوق من بوسه زدن بر لب دریای شماست

مرتضی قلی زاده بابک