عین حقیقت من | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانعین حقیقت من

یه وقتیم هرچی بیشتر آدم خودشو بشناسه، بیشتر از آدما دوری میکنه، مبادا که بقیه هم بفهمن که اون تو چه خبره