عید غدیر بزرگ ترین عید شیعه است… | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانعید غدیر بزرگ ترین عید شیعه است…

عید غدیر ، بزرگترین عید شیعه رسیده است.

شادی می کنیم، جشن می گیریم، لباس های نو به تن می کنیم، عیدی می دهیم. اما...

ته دلمان غمی هی به چشمانمان سرک می کشد، هی به گلویمان چنگ می اندازد.

پیامبر نگران است، هزاران مسلمانان را جمع کرده، می نشیند برمی خیزد و دائم با خود زمزمه می کند:

یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک...

ای رسول، آنچه از سوی پروردگارت نازل شد را برسان به مردم ... بگو... ای پیامبر اگر نگویی انگار پیامبریت را نرساندی... خدا تو را از شر مردم حفظ می کند..

ای پیامبر بگو..

بگو..

والله یعصمک من الناس?

دست علی را بالا برد..

هر که من مولای اویم، این علی مولای اوست.

قرار بود راه پیامبر ادامه یابد.
قرار بود خدا راهمان را تعیین کند.
 قرار بود اتممت علیکم نعمتی محقق شود نعمت بر ما تمام شود.
قرار بود نهالی که محمد کاشت علی بپروراند.

اما...

غسل دادن و کفن کردن پیامبر را رها کردند و دویدند تا خلافت را تقسیم کنند.

پیامبر ما بین مسلمانان و پیروانش غریب مرد. حتی بر پیکرش هم نماز نخواندند.

هنوز هم غریب است،
مهدی را میگویم

امام هزار و اندی سال خون دل خورده را میگویم.

فدای دلت مهدی... فدای اشک چشمانت... فدای استخوان در گلویت... فدای خار در چشمت...

شرمنده ایم. شرمنده ... سر تا پا شرمنده ایم که غدیر هنوز محقق نشده.