عاقل!! | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانعاقل!!

چرا عاقل کند کاری.......

که بهترین روزای جوونیش به بدترین شکل بگذرد....

:)) 

این روزها و ازهمه بدتر شبهام داره به منفورترین شکل ممکن میگذره...

یه حس تخمی

یه حس تلخ و چندش اور......

کاش زودتر تموم شن

به تنهایی عادت کنم.......