ظريف 2018-05-14 16:57:56 | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانظریف ۲۰۱۸-۰۵-۱۴ ۱۶:۵۷:۵۶

 

کوروش بدون #هژمونی
 
کوروش به روایت پری صابری،شیر بی یال و دمی است که تنها خاصیت آن،یادآوری چند مثل زبان فارسی است.
نخستین مثلی که به یاد می آوریم،با دیدن فهرست عوامل این تیاتر،#آفتابه_لگن_هفت_دست شام و ناهار هیچ چیز است.
پری  صابری جسورانه از پا از محدوده  کارگردانی تیاتر بیرون گزارده است و به جای اینکه به منابعی ارزشمند از زندگی کوروش عنایت کند،خود کتابی درباره کوروش نوشته است.
جای شکرش باقی است که تلویزیون به تئاتر روی خوش نشان نمی دهد و سیرقهقرایی هنر را خود ،منحصرا انجام می دهد و گرنه استحاله کوروش به روایت پری صابری،همان سایه شکوهمند کوروش عالم گیر را از میان می برد و رسوایی تئاتر پر زرق و برق ما،تشتش از بام تلویزیون می افتاد.
هژمونی کوروش به روایت #ویلدورانت #سیسرون و #باستانی_پاریزی و #تورات و #قرآن کوشش و دلبستگی مردم به این حاکم بود اما روایت پری صابری به موازات آن رییس جمهوری بود که چفیه بر گردن کوروش نهاد.
چشمه جوشان شعار با پرفورمنس بی حال بازیگران،به متن نمایشنامه بی رمق و سست کوروش،وهنی دوچندان بخشیده است و اسفناکتر از همه موسیقی عصاقورت داده و بی ریشه ای است که در این نمایش شنیده که نه،به سوراخ گوش تجاوز می کند.
پری صابری گناهی هم ندارد.تهیه کننده وی فردی است که یارا و دانش رایزنی به کارگردان را نداشته است.چه انتظاری است از گزارشگر فوتبال که فرق #اپیک #epic و حماسه را با #کمدی نداند؟
گهگاه با خود می گویم این جریان تخریب کننده #نمادهای_ملی به دست روشنفکرها تعمدی است یا اتفاقی است.
اما واقعا نمایش کوروش مصداق این جمله است که  بهترین تخریب بدترین دفاع است.
تنها مولفه ای که گروه سازنده به آن فخر می فروشند،#منشور_کوروش است.
اما به راستی این کاراکتر به راویت ایشان،صاحب چنان منشوری است؟
نخستین پاراگراف این نمایش که مونولوگ کوروش بود، چنین است:"من مشروعیت خود را از خداوند گرفتم تا برای مردم ایران زمین شادی و انسان دوستی بیاورم و خداوند به من مشروعیت داده است تا قلمرو ایران را پهناور کنم."
خوب به الفاظ مشروعیت خدایی صفات نسبی شادی و انسان دوستی دقت کنید.آیا این ترویج خودکامگی دینی نیست؟آیا به یاد هیتلر نمی افتید؟
اگراز توهم توطئه پرهیز کنیم،در خوشبین ترین حالت ممکن،گروه سازنده نمایش کوروش مصداق پزعالی جیب خالی را به منصه ظهور گذاشته است.
سخن کوتاه،از بازی بی اکت آکتور ها و بگذریم از فقدان روح دراماتیک این جسم افلیج #تئاتر_کوروش 
گویا قرار براین است که جهانیان بدانند ما صرف نظر از کیفیت نمایش کوروش،تالار وحدت جمهوری اسلامی میزبان کوروش و منشورش شده است.