صبح باور عشق است | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانصبح باور عشق است

صبح

باور عشق است

در لبخند آسمانی تو

وقتی

چشم هایت را باز می کنی

و عطر نگاهت را

بر خورشید می پاشی

تا غزل غزل

روشنی بسراید 

"بهنام محبی فر"

سلامممممم

بر دوستان و همراهان جان

صبح زیبای آدینه تان بخیر