شکرگزاری دروغ!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Thanksgiving lies! Author: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانشکرگزاری دروغ!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Thanksgiving lies! Author: Mohammad Khodkhodaie

آنهایی که شکر میکنند خدا را که سلامتی دارند

و تکه نان بیاتی که بر کف قابلمه ای خالی میکشند،

بینوا مردم محرومی هستند که