شوق سرد | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانشوق سرد

بعضی وقتا شوق بعضی چیزارو عجیب داری......

خوشحالی 

دلت ارومه و لبت میخنده

ولی 

تلخترین جاش اینه که این شوق فقط چندروزه اول تو وجودت هست

بعدش دیگه همه چیز برمیگرده به همون حالت یکنواختی و روزمرگیش

نمیدونم اسمشو چی میشه گذاشت! 

چی میشه بش گفت........

وقتی سرد میشی 

نسبت ب همه چیز و شوق خیلی چیزارو ازدست میدی...

شاید بشه اسمشو گذاشت شوق سرد.....