شورش تنهایی من! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) My loneliness rebellion! Poem: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانشورش تنهایی من! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) My loneliness rebellion! Poem: Mohammad Khodkhodaie

 گریه دارد بغض ویرانگر تنهایی من

ای تو شیرین سخنم با من باش

اشک من شورش تنهایی و اندوه دارد

اشک من را، تو زیبا صنمم دامن باش!

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض