شب قدر | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانشب قدر

امسالم شبای قدر اومد و رسید و ما زنده بودیم

نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه

ولی از شب قدر پارسال تا الان حس میکنم خیلی عوض شدم...

شاید این لطف خداست.....

تو این یکسال گذشته خدا هوامو خیلی داشته.....

حتی الانم داره بیشتر از قبل

خوشحالم که خدا همه چیزو برام روشن میکنه.....خوشحالم که نمیزاره اشتباه انتخاب کنم و اشتباه ادامه بدم........! 

همیشه پرده ی جلوی چشمامو برداشته و بهم گفته بنده ی من ببین ذات ادمارو....

ببین اونایی که ظاهرشون خوبه این باطنشونه

شاید بنده ی خوبی نیستم ، شاید نماز نمیخونم شاید روزه نمیگیرم 

ولی وقتی حالم خوبه هزاربار میگم خدایا شکرت 

وقتی چشام پراشکه بازم میگم خدایاشکرت

هرکاری کنم میگم خدایا میدونم ک میبینی، دستمو ول نکن

امشبم با تمام عظمتش داره ثانیه ثانیه میگذره....

شاید هیچ دعایی نخوندم و هیچ قرانی سرنگرفتم..

ولی بازم خدا بندشو میبینه! 

خدا هیچوقت بنده هاشو به حال خودشون رها نمیکنه! 

.

.

خدایا ممنونم که هیچ چیزی ازت پنهان نیست....و برای منم اشکار میکنی!!!