سلام آورده ام | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانسلام آورده ام

ای که گفتم بی تو میمیرم سلام آورده ام

باورش سخت است اما من دوام آورده ام

بام اهواز است و من تنها بیادت دلخوشم

نیستی قدر دوتامان چای و شام آورده ام

می نشینم با خیالت بزم بر پا میکنم

من که اهلش نیستم بهر تو جام آورده ام

عشق با طعم حیا یعنی که در دیدارها

"دوستت دا..." را همیشه ناتمام آورده ام

بنده ی حق ناشناسم بس که در درگاه حق

جای هر ذکر و دعایی از تو نام آورده ام

هیچ صیدی مثل من در حسرت صیاد نیست

دانه هایم را خودم تا پای دام آورده ام

ای خیالت خالق شعری به نام انتظار

من کُشنده ! انتظارت را دوام آورده ام

شکوه_شکوهی