سلامتی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانسلامتی

قدر سلامتیتونو بدونید.........

من که از دستش دادم...........

ب سختی شاید برگرده، شایدم هرگز...........

هیچوقت نمیتونی حس کسیو که مجبوره واس درمان بیماریش هرروز پاشو بزاره مطب درک کنی......

هیچوقت نمیتونی بفهمی حس دختریو که تو اوج جونیش باید ب فکر چیزای دیگه از زندگیش باشه ولی شبو تا صبح ب سختی نفس میکشه........

سخته

قدر سلامتیتونو بدونید..........