سریال Preacher (واعظ) برای فصل ۴ تمدید شد | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانسریال Preacher (واعظ) برای فصل ۴ تمدید شد

بیاتومگ – به نظر می‌رسد که کار شبکه ای‌ام‌سی با جستجو برای خدا به پایان نرسیده چراکه این شبکه اعلام نموده که سریال Preacher (واعظ) را برای فصل چهارم تمدید کرده است. انتظار می‌رود که تغییر اندکی در محل و مکان سریال برای تولید فصل چهارم وجود داشته باشد.

این سریال در حال باز کردن راه خود از میان منابعش می‌باشد و فصل سوم سریال نیز بسیاری از زمان خود را صرف بررسی و کاوش گذشته کاراکتر اصلی سریال یعنی جسی کاستر با بازی دومینک کوپر کرد و در عین حال، به دو دوست او به نام تولیپ با بازی روث نیگا و کسیدی با بازی جوزف گیلگان می‌پرداخت.

فصل ۳ سریال Preacher (واعظ)
فصل ۳ سریال Preacher (واعظ)

فصل سوم سریال واعظ ممکن است بلندپروازترین فصل سریال تاکنون باشد چراکه این فصل نه تنها به خانواده بزرگ جسی با نام لانژل‌ها شامل مری ملقب به مادربزرگ، تی‌سی و جودی پرداخت بلکه به نحوی فضای کافی برای مواجهه طولانی بین جسی و سازمان گریل به ریاست دارنیک بزرگ و متعالی و همچنین اتفاقات بین کسیدی و فرقه فرزندان خون پیدا نمود.

بنابراین، با توجه به این و همچینن این نکته که این سریال توسط ست روگن و ایوان گولدبرگ تولید می‌شود، جای شگفتی نداشت که شبکه ای‌ام‌سی تصمیم به تمدید سریال واعظ برای فصل چهارم بگیرد. علاوه بر خبر تمدید، اعلام شده که تولید سریال از لوییزیانا به استرالیا تغییر مکان خواهد داد. انتظار می‌رود که فصل چهارم سریال واعظ در سال ۲۰۱۹ پخش شود.

نوشته سریال Preacher (واعظ) برای فصل ۴ تمدید شد اولین بار در بزرگترین پایگاه خبری فیلم و سریال »» Bia2Mag. پدیدار شد.


 سریال Preacher (واعظ) برای فصل ۴ تمدید شد

بیاتومگ – به نظر می‌رسد که کار شبکه ای‌ام‌سی با جستجو برای خدا به پایان نرسیده چراکه این شبکه اعلام نموده که سریال Preacher (واعظ) را برای فصل چهارم تمدید کرده است. انتظار می‌رود که تغییر اندکی در محل و مکان سریال برای تولید فصل چهارم وجود داشته باشد.

این سریال در حال باز کردن راه خود از میان منابعش می‌باشد و فصل سوم سریال نیز بسیاری از زمان خود را صرف بررسی و کاوش گذشته کاراکتر اصلی سریال یعنی جسی کاستر با بازی دومینک کوپر کرد و در عین حال، به دو دوست او به نام تولیپ با بازی روث نیگا و کسیدی با بازی جوزف گیلگان می‌پرداخت.

فصل ۳ سریال Preacher (واعظ)
فصل ۳ سریال Preacher (واعظ)

فصل سوم سریال واعظ ممکن است بلندپروازترین فصل سریال تاکنون باشد چراکه این فصل نه تنها به خانواده بزرگ جسی با نام لانژل‌ها شامل مری ملقب به مادربزرگ، تی‌سی و جودی پرداخت بلکه به نحوی فضای کافی برای مواجهه طولانی بین جسی و سازمان گریل به ریاست دارنیک بزرگ و متعالی و همچنین اتفاقات بین کسیدی و فرقه فرزندان خون پیدا نمود.

بنابراین، با توجه به این و همچینن این نکته که این سریال توسط ست روگن و ایوان گولدبرگ تولید می‌شود، جای شگفتی نداشت که شبکه ای‌ام‌سی تصمیم به تمدید سریال واعظ برای فصل چهارم بگیرد. علاوه بر خبر تمدید، اعلام شده که تولید سریال از لوییزیانا به استرالیا تغییر مکان خواهد داد. انتظار می‌رود که فصل چهارم سریال واعظ در سال ۲۰۱۹ پخش شود.

نوشته سریال Preacher (واعظ) برای فصل ۴ تمدید شد اولین بار در بزرگترین پایگاه خبری فیلم و سریال »» Bia2Mag. پدیدار شد.