سالها | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانسالها

امشب چقدر حس حماقت کردم

چقدر دلم واسه خودم سوخت......

وقتی به خودم نگا کردم و دیدم تمام اون سالهایی که عمر و احساسمو پای یه نفر دادم هیچکدوم نموندن.....(شاید فقط خودم منظور حرفممو میفهمم) 

مهم نیست

من هدفای بزرگتری دارم.....حس تنهاییم با وجود خانوادم دیگه به چشم نمیاد.....

خدایا بازم شکرت