زمستون بودی وگفتی بهاری!(قسمتی ازشعرترانه2) شعر ترانه:محمدکدخدایی(عرفان) You were winter but you said spring! Selling poetry song | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانزمستون بودی وگفتی بهاری!(قسمتی ازشعرترانه۲) شعر ترانه:محمدکدخدایی(عرفان) You were winter but you said spring! Selling poetry song

چه شب هایی نشستم تا سحرگاه گریه کردم

از اون چشمای  سردت گله کردم

یه عمری خودمو واست شکستم

به انتظار وعده هات نشستم