زانو زدنم پیش تو بس نیست ؟ بمـــیرم ؟؟ | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانزانو زدنم پیش تو بس نیست ؟ بمـــیرم ؟؟

ماهی کــــــه به جــــادوی نگاه تو اسیـــــرم

یک دم بنشین با من و غــــــــــم های اخیرم

چون آهوی دل خســـته ی جنگل زده ای که

با پای خــــــودش آمــــده در پنجه ی شیرم

فرقی نکند مقصد من چیــست ، به هر حال

هرجا که بخــــــواهــــم بروم باز مســــــیرم

رد می شود از کوچـه ی بن بست تو ، آنگاه

بیست و سه دقیقـــه لب آن پنجره خیره م

تا شب همه شب خـــواب به چشمم بنشانم

تا پر شـــــــود از حسّ حضــــور تو ضمیرم

باید « تــو» بگویی شبـــــــــــت آرام عزیزم

تا با نفس گـــــــــرم تــــو آرام بگـــــــــــیرم

یک لحظـــــــه اگر تلـــخ شود طعــم نگاهت

بر کرده و ناکرده ی خـــــــــــود عذر پذیرم

من آتش مــــــــــردادم و تو غیــــــرت تیری

من زاده ی مـــــــرداد ولی عاشــــــــق تیرم

معشوق جفا پیشــــه ی بی رحم دل آزار !

زانو زدنم پیش تو بس نیست ؟ بمـــیرم ؟؟

((نفیسه سادات موسوی))