رسانه ها تقاضای کاذب بازار لوازم خانگی را مدیریت کنند. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانرسانه ها تقاضای کاذب بازار لوازم خانگی را مدیریت کنند.

رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان صوتی تصویری کشور: برای آنکه کالا به دست مصرف‌کننده نهایی برسد تصمیم گرفتیم بعد از نصب، کارتن کالا را بازگردانیم تا از خرید و فروش مجدد آن و انبار کردن لوازم‌خانگی توسط دلالان جلوگیری شود، زیرا گاه قیمت مصوب با قیمت ارائه شده در بازار اختلافی 7 تا 8 میلیون تومانی دارد.