راننده هتاک به مامور پلیس راه به زندان محکوم شد ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانراننده هتاک به مامور پلیس راه به زندان محکوم شد ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

راننده هتاک به مامور پلیس راه به زندان محکوم شد
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
Image result for ‫راننده هتاک به مامور پلیس راه به زندان محکوم شد‬‎
راننده و متهم پرونده تعرض و هتاکی به مامور پلیس راه استان فارس در دادگاه بدوی در شش عنوان اتهامی مجرم شناخته شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان فارس، دو فقره بزه توهین به ماموران، اخلال در نظم و آسایش عمومی، تخریب عمدی البسه نظامی، تمرد نسبت به ماموران هنگام انجام وظیفه، ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی و تهدید از جمله عناوین اتهامی این فرد است.
بر اساس رأی صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری دو شیراز، اتهامات م – ک متهم 33 ساله این پرونده از باب ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به سه فقره شکستگی دندان‌های پیشین مأمور انتظامی به هفت سال و شش ماه حبس تعزیری و پرداخت دیه مقرر شده تعیین شد.
وی همچنین به لحاظ ارتکاب دو فقره توهین به دو فقره و هر بار به 111 ضربه شلاق محکوم شد.
متهم متعرض مامور پلیس راه فارس همچنین به لحاظ انجام تهدید به قتل به سه سال حبس تعزیری و به لحاظ ارتکاب بزه تخریب البسه پلیس به چهار سال حبس تعزیری و از باب اخلال در نظم عمومی و امنیت به 111 ضربه شلاق و یکسال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی همچنین به لحاظ تمرد نسبت به ماموران هنگام انجام وظیفه با مجازات یک سال و شش ماه حبس روبرو شد.
بر اساس این گزارش، م – ک در مجموع به 16 سال حبس و سه بار و هر بار 111 ضربه شلاق و مجازات تکمیلی محرومیت از تصدی وسایل نقلیه سبک و سنگین در سراسر کشور محکوم شد. در رای صادره وی به دو سال محرومیت از رانندگی و دو سال منع اقامت در شیراز محکوم شد.
بر اساس رای صادره درخصوص سه عنوان اتهامی تخریب خودرو، تخریب تابلو و افترا به لحاظ کمبود ادله، رای بر برائت متهم صادر شد. همچنین در رای صادره عنوان شده است که درخصوص متهم پرونده تنها مجازات ‌اشد یعنی هفت سال و شش ماه حبس و مجازات تکمیلی قابل اجرا است.
رای صادره در شعبه 101 دادگاه کیفری دو شیراز بر اساس قانون ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان فارس است. فرد متهم سوم شهریورماه امسال در محور شیراز- دشت ارژن ضمن اهانت به یک مامور پلیس راه، وی را مورد ضرب و شتم قرار داد.