دوستت خواهم داشت | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاندوستت خواهم داشت

دوستت خواهم داشت

باشد که بودن در آسمانِ این خانه را

از ستاره بیاموزی

که من در شب

خودم را یافته‌ام

تو را

و حضورِ نوری که خفتگان را

به عشق بیدار می‌‌کند

دوستت خواهم داشت

باشد که هر پنجره

خاطره‌ای باشد

برای انتظار در باران

و بارانِ در انتظار

که این کوچه

پر از عطرِ دیدار‌های دوباره است

دوستت خواهم داشت

دوستت خواهم داشت

دوستت خواهم داشت.....................

نیکی‌ فیروزکوهی