دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا؟! | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاندل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا؟!  رَبِّ اغفِر لِی وَ لاَخِی وَ اَدخِلنَا فِی رَحمَتِکَ وَ اَنتَ اَرحَمُ الرََّاحِمیِنَ.

                           رهگذر خیال من دولت بی مثال من
                                                                ماه شب چهارده از در خلوتم در آ
                           راه به اشک شسته ام، ذکر کثیر گفته ام
                                                              در طلبت نشسته ام، راهبر کوی وفا