دلم خدا میخواهد | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاندلم خدا میخواهد

لحظه های بی قراری و دل گرفتگی،

 لحظه های ناب زندگی انسان است

شاید خدا میخواهد در این لحظه ها که

ارتباط تو با دیگران به هر دلیلی قطع می‌شود،

خود را به تو نشان دهد و ارتباط عمیقی بین تو و خدا ایجاد کند

این لحظه ها را از دست ندهیم،

از آن فرار نکنیم، دل گرفتگی

یعنی دل ما از همه خسته شده و

خدا را میخواهد