دلتنگی های آدمی را…. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاندلتنگی های آدمی را….

دلتنگی های این روزهایم را همین بادهای نزدیک پاییز ترانه ای می خوانند.... ترانه ای کوتاه و گذرا... ترانه ای غمگین و آرام و کمی گرم... بیست و نهمین پاییز زندگی ام از راه می رسد و من درگیر یک دلتنگی تازه ام. یک دلتنگی از جنسی تازه...

توی اتاقم نشستم و دارم روی پایان نامه ام کار می کنم. در حال مطالعه کتاب learning spark و شنیدن ترانه لالایی ویگن.... و زندگی من سراسر این تناقض ها بوده و هست...