دعوا نمک زندگی است | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاندعوا نمک زندگی است

دعوا نمک زندگی است اختلاف و گاهی دعوا تا چه حد در زندگی زناشویی طبیعی است و اگر از چه حدی بگذرد نگران کننده می شود؟ «دعوا نمک زندگی است!»، «زن و شوهر دعوا کنند، ابلهان (دور از جان شما!) باور کنند!» این جمله ها را تا به حال چند بار از زبان بزرگ ترهایتان […]

بیا تو تفریح
دعوا نمک زندگی است