در غزلم | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاندر غزلم

دوست دارم که دلت شاد شود در غزلم
خانه ی قلب تو آباد شود در غزلم

عاشقی گل بِکُند در دل و جان من و تو
مرغ عشق از قفس آزاد شود در غزلم

سرد و بی روح اگر شد نَفَس عاطفه ها
گرم چون نیمه ی مرداد شود در غزلم

“مهربانی” شده کمرنگ، ولی می کوشم
شاید از عشق تو ایجاد شود در غزلم

کاش شیرین بشود خاطره هایش “شیرین”
عاقبت قسمت فرهاد شود در غزلم

دوستت دارم و عاشق شدم و دم نزدم
باید این زمزمه فریاد شود در غزلم

قاصدک گفت که دارد خبری خوش، شاید
زودتر همسفر باد شود در غزلم

عاشقم، تا به ابد چشم به در میمانم
شاید این آیه ی مرصاد شود در غزلم

شاعر : محمد دری صفت