در تقدیر و تمجید از نمایندگان بوشهردر مجلس ازهم سبقت می گیریم ؟ | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاندر تقدیر و تمجید از نمایندگان بوشهردر مجلس ازهم سبقت می گیریم ؟


                  چرا باید در تقدیر و تمجید از نمایندگان بوشهر  در مجلس ازهم سبقت بگیریم ؟
نماینده واقعی مردم کسی است که باید بتواند  تکلیف خود را برای پاسخگو ئی خود و دولت درقبال مطالبات مردمی و نظارت عملکردی هر دو  و انجام  شرح وظایف  تصریح شده در قانون وماموریت محوله، به نحو احسن انجام داده وبسمع شهرو ندان بصورتی مستند برساند .
 وظایفی مانند مشارکت فعالانه وموثردر بحث های مجلس،وضع قوانین ومصوبات، ارائه پیش نویس های مفید و پیشنهاد قوانین ومقررات  ضروری و درخواست برای جلسات و مصاحبه ها  بنحویکه در  فرهنگ قانون گذاری و فضای نظارت مورد نیاز است و دربخشی از این جریان با دراختیار گرفتن دستیاران ومشاورانی برجسته که  در تحلیل و پیش بینی مسائل جاری فراتر از بضاعت موجود  پیشرو بوده و در اجرای کار  پیشاهنگ ماجرا های جاری باشند و نه آنطورشود که نماینده کرمانشاه برخی از این مجموعه  ی  تعیین کننده  را توصیف  می کند برای نمونه این عنوان : (انتقاد نماینده کرمانشاه از رفتار نمایندگان در صحن مجلس. عبدالرضا مصری از رفتار برخی نمایندگان  در صحن علنی  را جستجو کنید ....)
  برای  تحقق این منظور  متخصصان قانون گذار و سیاستمداران  منتخب تکیه زده برکرسی مجلس همواره باید از ویژگی های ثابت زیر برخوردار باشند :
  باورداشتن عملی:  فرهنگ قانون پذیری وقانوگرائی با اشراف بر مواد قانون اساسی و شهرت در مردمداری و مبارزه با فساد وعدم ترجیح منافع شخصی برمنافع عموم ؛  انعطاف پذیر ی درتوسعه عملکرد  فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی  در ارتقاء کارآمدی و درک واقعیت اهداف  کلان وخرد جامعه امروز ضروتی انکار ناپذیر و انتظاری در حال رشد از نمایندگان ماست...
  امیدواریم مرکز پژوهش های مجلس به کمک نمایندگان بیاید وحداقل در دو مورد به ایشان اطلاعات کافی بدهد: الف) نظر سنجی زمان بندی شده  درمورد میزان رضایت مندی موکلین در هرحوزه از وکلای خود.
ب) رویکرد مقایسه ی در بررسی تبعات امورجاری  با تکیه بر برتجارب تاریخی کشورمان ومنطقه و همچنین  مطالعه ارزیابی اندیشمندان مستقل حوزه ی فرهنگ سیاسی جهان  امروز از سایه روشن کارکرد های روابط بین الملل  در قالب دیدگاهها وچشم اندازها  ونتایج مرتبط برآن...
 
 اما  وقتی قرار است که این روزها موسسات و شرکت ها  و برخی اشخاص حقیقی و حقوق بنا برمصالحی به تقدیر و تحسین از نماینده یا نمایندگان استان بوشهر  بپردازند چرا ما عقب بیفتیم سریعا ما هم بدون بررسی  ومطالعه و چشم داشت می گوییم نماینده محترم ما هم متشکریم؟!
لذا :
- متشکریم از  عدم طراحی برنامه ی جامع توسعه و پیشرفت هماهنگ و همه  جانبه استان بوشهر طی  دوره نمایندگی چهار ساله فعلی!
 - متشکریم که انرژی تان صرف ردکردن همدیگر و تشدید اختلافات فیمابین در ارائه طرح نظر ودیدگاهها ی عام المنفعه نکردید!
 - متشکریم از عدم طفره رفتن با بهانه هائی مثل بیماری ، وجود دست انداز، وپاسخی برای این سوال ندارم؟! (وبالاخره از  رای مثبت، منفی، ممتنع، به رای مخترع هم رسیدیم) پاسخگوئی صریح وشفاف شما در رابطه  که با سوالات بی ربط ما  برای مشخص شدن هویت  آرای مسئولانه تان به مسائل مهمی چون  سوال از رئیس جمهور، استیضاح وزراء، اف‌ای‌تی‌اف ، کنوانسیون مهم پالرمو  ومشابه اینها !
- متشکریم از ریشه کنی بیکاری در استان بوشهر  و ساماندهی اشتغال و رضایت مندی صنوف مختلف از درآمد کافی شهروندان!
- متشکریم ازایجاد بانک مدیران بالقوه استان و جلوگیری از هدررفت سرمایه انسانی بومی   با محوریت شایسته سالاری و تقویت مدیران لایق وخدمتگذار!
- متشکریم  از سعی بی شائبه تان  برای  کاهش هزینه های جدید شهروندان ورشد چندده درصدی  خدمات و سرویس دهی مطلوب  مخصوصاً مطابق با توان اقشار کم بضاعت در حوزه ی بهداشت ودرمان، آموزش عمومی و آموزش عالی!
- متشکریم از موضعگیری عاجزانه در برابر برخی وزراء و مدیران  نفت وگاز ، پتروشیمی  و درمقابل آن اظهار مواضع شجاعانه  وصولت آور دربرابر مراجعان و موکلین و برخی اهالی رسانه ی  به اصطلاح منفی باف!
- متشکریم برای تصویب سخاوتمندانه  قانون افزایش  دستمزد مکفی و حقوق  کارگران ،کارمندان و معلمان  و مستمری بازنشستگان  ودر عوض کاهش حقوق ومزایای بخشی ها ی ویژه حقوقهای نجومی  درقالب توسعه ی فراگیر عدالت اجتماعی مبارزه با تبعیض و اختلاف طبقاتی و...!
-   متشکریم از فراموش نکردن  برنامه  های فوق العاده رفاهی برای بهبود شرایط و حقوق معلمین و ترمیم شرایط زندگی  آنان  که قدردانی شما  از نقش معلم  را می رساند!
-  متشکریم از شما برای بحث  های جدی و طراحی روشهای جدید پیشرفته در  سیستم آموزشی که با تصوری  متعارف که سزاوار فرزندان ماست و آینده آنها را تضمین کرده است!
- با تشکر از شما برای  عدم بروز شرایط رو به وخامت بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی  و سازمان یافته کردن رنج و درد و رنج بیماران و شهروندان سالخورده وکاهش چشمگیر آسیب های اجتماعی ؟!
-  متشکریم بابت  عدم افزایش قیمت ها و حذف  روند  رانت خواری  ومقابله  با بهره برداری  مستقیم معامله گران  وکاسبکاران زالو صفت  و معاملات  پشت پرده فرصت طلبانه حاصل از پست های باد آورده و  نوسانات ارزی و عدم نظارت برچرخه ی اقتصاد از تولید تا مصرف!
 در پایان با  سپاسگزاری مجددازشما - هرگز فراموش نخواهیم کرد آنچه را که  دراین زمان اندک و تلاش زایدالوصف خود انجام داده اید و غفلت از عهد ومیثاقی که با مردم استان بستید که خود جای  اهتما می ویژه داردکه توجیه پذیر بوده  و طبعاً شما خدا را شکر می کنید که ما افرادی  سر به زیر و  نا آگاه هستیم که به راحتی آنچه را که  کشیده ،چشیده و دیده فراموش می کنیم و در سوال ومطالبه کردن از شما  بی خیال بوده و بسرعت توجیه وتفسیرتان را می پذیریم ؟