سخن رهبر | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانسخن رهبر

کتاب خوانی را باید جزو عادات خودمان قرار دهیم. به فرزندانمان هم از کودکی عادت بدهیم کتاب بخوانند. مثلا وقتی می خواهند بخوابند، کتاب بخوانند. یا وقتی ایام فراغتی هست، روز جمعه ای هست که تفریح می کنند، حتما بخشی از آن روز را به کتاب خواندن اختصاص بدهند.

درتابستان ها  که نوجوانان و جوانان محصل، تعطیل اند، حتما کتاب بخوانند.

 

(مصاحبه مقام معظم رهبری بعد از بازدید ششمین نمایشگاه کتاب تهران 1372/2/21)