داستانک هفته کوچولو ۱ | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانداستانک هفته کوچولو ۱

داستانک هفته کوچولو ۱ “همه تابستان در یک روز”   یک پزشک: – الآن؟ – نه! یه خورده مونده – یعنی میشه؟ – نگاه کن! خودت ببین! بچه ها مثل گل های رز, مثل علف های وحشی, تنگ هم, پشت پنجره کلاس ایستاده بودند و برای دیدن خورشید پنهان, چشم به بیرون دوخته بودند. بیرون […]

بیا تو تفریح
داستانک هفته کوچولو ۱