خوشبختیاتون | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانخوشبختیاتون

خوشبختی برای هرکسی متفاوته

یکی با بودن کنار خانوادش حالش خوبه

یکی با کار کردن

یکی خوشبختیو تو ازدواج میبینه و یکی تو مجردی

هرکسی میتونه بر اساس درکی که از دنیای اطرافش داره خوشبختیو و اسه خودش تعریف کنه

....

من اما

خوشبختیمو اینجوری تعریف میکنم: 

از هرکاری که میکنم لذت ببرم

بدون برگشت و نگاه به لحظه ای قبلم برم به سمت جلو

بدون نیاز به کسی

وقتی که یاد بگیرم خودم حالمو به تنهایی خوب کنم خوشبختم!!!

وقتی که یاد بگیرم هیچکس اونقدر ارش نداره که غرورمو بشکنم و ازش ناراحت بشم خوشبختم!!!

وقتی یاد بگیرم همیشه راهی هست.....

همیشه خدا هست....

همیشه باید قوی  موند....

خوشحالم

خوشبختم اگر همه اینارو یاد بگیرم تو زندگیم......