خوب گوش کنیم لااقل! | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانخوب گوش کنیم لااقل!

للباقی

هر روز فشار بر مردم، زیاد و زیادتر می شود؛ و این قشر مستضعف ست که هر روز بر تعدادشان افزوده می شود.
این مدت تنها کاری که از دست م بر می آید خوب گوش کردن ست؛ تنها می توانم پای درد و دل های فراوان شان بنشینم و عمیقا گوش بدهم و آخرش لبخند بزنم که عزیزجان! این نقدهایی که تو داری را منِ مدافع انقلاب هم دارم؛ و او هم لبخند بزند و انگار از یک ریشو توقع نداشته باشد بگوید ببخشید که سرت را درد آوردم و خوشحالم که این ها را می فهمی ... . 
این روزهای سخت را می شود با هم مهربان تر بود و به جای آن که با بحث های جزء سیاسی که "خودت رأی دادی، حالا تحمل کن!" به درد و دل های هم عمیقا گوش کنیم لااقل!

بعدالتحریر: دلم برای دینِ مردم می سوزد ... .

للحق