خدای من دارایی من | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانخدای من دارایی من

خدایا همینطوری تو همین لحظه یهویی شکرت....

با بار سنگین گناهام ولی بازم خدایا شکرت.....