خدا | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانخدا

خدای من همه چیز منست.......

خدای من خداییست که جز بهترین نمیخواهد ازبرای بنده اش.......

خدای من خداییست زیبا....

همچو درخشش ماه...

همچو انعکاس تصاویر در زلالی آب...

من خدا را در لبخند کودکی میبینم که جزاین هیچ ندارد

من خدارا در کنار پدری میبینم ک سر ز شرمندگی خم کردست....

خدای من 

خدای قشنگیست که میپرستمش از دل و جان.......

.

.

.

خدای من تو بهترینی و نیز بهترین را برایم رقم بزن 

.

مهسا ۱:۲۶ دقیقه ی روز یکشنبه ۲۷ اسفند ۹۶