حرمت حفظ حجاب | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانحرمت حفظ حجاب


همه ی جهان حجاب دارد:

کره زمین دارای پوشش است...

میوه های تر و تازه دارای پوشش اند...

شمشیر نیز داخل غلافش حفظ میشود...

قلم بدون پوشش جوهرش خشک میشود و فایده اش از بین میرود.

سیب هم اگر پوسته اش گرفته شود و رها شود فاسد میشود...

و......

در تعجبم از مردی که ماشینش را از ترس خط و خش افتادن چادر می پوشاند؛ اما دختر یا همسر و یا خواهر خود را بدون پوشش رها میکند!!

بانو!

این چادر تا برسد بدست تو

هم از کوچه های مدینه گذشته

هم از کربلا

هم از بازار شام

هم از میادین جنگ...

چادر وصیت نامه ی شهداست بر تن تو

✳️چادرت را در آغوش بگیر ،❤️

و بگو برایت از خاطراتش بگوید...

همه را از نزدیک دیده است...