حرف مثل تو زیبا نمی شود | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانحرف مثل تو زیبا نمی شود

در شعر، چشم های تو زیبا نمی شود

عکسی برای هر چه تماشا نمی شود

من صفحه های پی در پی پاره می کنم

 راهی به چشم های تو پیدا نمی شود

در جاده های شعر به بیراهه می رسم

 آنجا که حرف مثل تو زیبا نمی شود

صفحه به صفحه آذر در باد می رود

 گلدان پشت پنجره دیوانه می شود

هر چه غزل بدون تو فرقی نمی کند

 هرچند شعر می شود اما نمی شود...

مهدی فرجی