جهان غرب طوفان.می کارد.اتش میزند .وخود در دیارش.طوفان.واتش.درو.میکند. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانجهان غرب طوفان.می کارد.اتش میزند .وخود در دیارش.طوفان.واتش.درو.میکند.

عبرت .نیست .طوفان اتش بر عده ای بی کس اطفال بی دارو .بی غذا . وهر نقطه دنیا .شیعه را میکشی اتش میزنی .این باز تاب اعمال شیطانی توست .خدا هم. تمام کید .کردار های زشت ترا به خودت باز میگرداند.هزار چراغ داری بی راهه میروی .بسوز .غرق سیلاب شو .تا ببینی سزای خویش . .نادانی تا کجا /که چند حمار جهود صهیونی . مثال حمار هر طرف ترا میکشند ..اتش به بشریت میزنی . نا انسان.طفل شش ماهه .با وبا .سوئ غذا .دارو چه کند به که پناه برد . تمام ملل از دست زشت کاری هایت .خون بجگر هستند . این جهان خالق دارد .لا شعور باز تاب اعمالت .بخودت بر می گردد .نادان.این .جهان کوه است.فعل ما .ندا . اتش بزن.خدا اتشت میزند .طوفان غارت.قتل راه انداز .خدا به مبدعات الهیه .به نار الله .اتش .غرق طوفانت میکند . یک اهل حرف حساب در میان .تان نیست .ریاضیات خداوندی را به شما تفهیم کند . اکثر هم لا یشعرون ..خدایا در محرم امام حسینت .هرچه با محبان حسین ص.می کنند .  ان عطشان کربلا .بخودشان بر گردان.شیعه ای نیست که از اعمال پلید شما گریان نالان نباشد.  خدا خون بجگرتان کند.بحق بی کفن کربلا.ص