جمعه ی مسخره | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانجمعه ی مسخره

جمعست

و من دارم به این فکر میکنم که زندگی بعضی آدمها چقد مسخرست

آدمایی که ازیکی دیگه ب عنوان پله استفاده میکنن تا به خواستشون برسن

چقد میتونه منزجر کننده و منفور باشه زندگیش

که احساس غرور کثیفی کنه ازینکه یکی دیگه رو خراب کرده و خودش الان داره زندکی مسخرشو میکنه

چقد یه زندگی، یه آدم میتونه مسخره باشه.....

.

.

.

پ.ن: یکی ازهمونایی که هرگز نمیبخشمشون هرگز