جای خالی‌ ات … | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانجای خالی‌ ات …

هر چیزی که به تو

 

ربطی داشته باشد

 

دوست داشتنی

 

است ..


از دلتنگی‌ ام بگیر

 

تا جای خالی‌ ات …